baltvilks (baltvilks) wrote,
baltvilks
baltvilks

Симон Петлюра... Украина... евреи... советская власть: взгляд на историю...


"Следует пользоваться прошедшим как факелом для освещения будущего". Андокид (ок. 440 — 390 гг. до н.э.) афинский оратор

Фигура Симона Петлюры уже много лет служит раздражителем для украинско-еврейских отношений.

Симон Васильевич Петлюра, организатор украинских вооружённых сил, член генерального секретариата Центральной Рады Украины (28 июня — 31 декабря 1917), главный атаман войск Украинской Народной Республики (с ноября 1918 ), глава Директории УНР (9 мая 1919 — 10 ноября 1920). Помимо государственной, военной и политической деятельности, Петлюра был публицистом и литературным критиком - с марта по октябрь 1905 редактировал партийную (Революционная Украинская Партия) газету «Селянин», сотрудничал в "Литературно-научном вестнике" (редактор Михаил Грушевский), "Записках научного общества имени Шевченко", «Воле» (официальный орган Украинской социал-демократической партии).

Будучи пожалуй самой ключевой фигурой украинского национального возрождения в начале 20-го века, Петлюра естественно является национальным героем Украины. Его критики из еврейской среды вменяют ему в вину еврейские погромы на территории Украины в 1918-1920 годах, оправдывая этим убийцу Петлюры - еврея Шварцбарда. Несколько трудно понять в этих дебатах мотивы россиян, которые активно поддерживают евреев обвиняя Петлюру (и всех украинцев заодно) в преследовании евреев, а про-украински настроенных евреев - в "стокгольмском синдроме" по отношению к самому Петлюре....

Для того, что бы разобраться в этих отношениях, следует ответить на следующие вопросы:
1. Каковы действия или бездействия Петлюры по отношению к евреям, погромам и погромщикам?
2. Каково было отношение евреев к украинской государственности и к коммунизму?
3. Каково было отношение Совдепии к Петлюре, к украинскому государству и сочувствовавшим им евреям?
4. Какова личность Шварцбарда, его отношение к украинскому государству и к коммунистам?
5. Защита Шварцбарда на суде и личности его защитников?

Всё достаточно просто - если Симон Петлюра поощрял или не обращал внимания на погромы, то его можно обвинить в безразличии или пособничестве антисемитам, если же существуют доказательства обратного, то на Петлюру нельзя взваливать ответственность за погромы. Известное возражение “он делал, но недостаточно” не работает, в особенности в ситуации на Украине 1918-1920.….Вот хороший документ который в полной мере отвечает на вопросы 1 и 2:

Наказ Головного отамана С.Петлюри № 131 від 26 серпня 1919 р.

Українське хоробре військо, скуте національною свідомістю свого великого визвольного завдання, освячене кращими заповітами своїх прадідів, непереможно й швидкою ходою посунуло вперед, до кращої долі, здобуваючи її своєю і вражою кров'ю. Самою історією судилося нашому славетному козацтву принести на своїх багнетах волю й щастя своїй рідній землі й усім тим, хто на ній з давніх-давен мирно оселився. А бандити всього світу, спіймані на гарячому вчинку, — більшовики, наче ті полохливі злодії, нестримно тікають на північ, у свій темний закуток

Проте на вільній, але занапащеній нашій землі ще залишився сморід конаючого звіря-ворога. Йому було мало чесної крові вояцтва; йому захотілося ще крові невинної, ні в чому неповинного населення. Темні люди, чорносотенці і червоносотенці (одна темна зграя), різні провокатори, кинувши зброю, повилазили зі своїх закутків і розпочали ганебну працю на іншому ґрунті. Вони завзято снують своє ганебне павутиння провокації, викликаючи погроми єврейської нації й часом підбурюючи на це страшне діло й деякі несталі елементи нашого війська. Вони хочуть заплямити перед усім чесним миром нашу боротьбу за волю й загирити нашу національну справу

Старшино й козацтво! Час нам знати, що єврейство, так само як більшість нашого українського населення, зазнало лиха від більшовицько-комуністичної навали й зрозуміло вже, де правда. Найкращі єврейські партії, як ось Бунд, «Об'єднанці», «Поалей Ціон», «Фолькс Партай», рішуче стали на бік української самостійної державності й рука в руку з нами працюють на її користь. Час уже зрозуміти, що мирне єврейське населення — їхні діти, їхні жінки, так само, як і ми, — було поневолене й позбавлене своєї національної волі. Йому нікуди йти від нас; воно живе з нами з давніх-давен, поділяючи з нами нашу долю й недолю.

Лицарське військо, що несе всім націям України братерство, рівність і волю, не повинно спокійно слухати всяких пройдисвітів і провокаторів, жадаючих людського м'яса. Так само воно не може спричинятися до тяжкої недолі євреїв. Хто ж допускається такого тяжкого злочину, той є зрадник і ворог нашого краю й мусить бути усунений від людського співжиття.

Старшино й козацтво! Весь світ дивиться й не надивується на наші визвольні подвиги. Не плямуйте ж їх, хоч би й випадково, ганебним ділом і не завдавайте нашій державі пекучого сорому на весь світ. Наші численні зовнішні й внутрішні вороги вже використовують погромні події; вони вже тичуть у нас пальцями й цькують на нас, нібито ми негідні на незалежне державне існування й мусимо знову запрягтися в ярмо неволі.

Я, ваш головний отаман, кажу вам, що якраз тепер на міжнародному суді розв'язується справа: бути чи не бути нашому державному незалежному життю. Старшино й козацтво! У ваших руках ця справа. Виступайте зі зброєю проти справжнього ворога й пам'ятайте, що наше чисте діло вимагає й чистих рук. Будьте певні, що всіх ворогів краю зустріне сувора законна кара народного суду, а помста, часто-густо необміркована, — це не козацьке діло.

Всіх же, що підбурюватимуть вас на погроми, рішуче наказую викидати геть з нашого війська й віддавати під суд як зрадників Вітчизни. Суд же нехай судить їх по їхніх вчинках, не жаліючи для злочинців найсуворіших кар закону. Уряд УНР, розуміючи всю шкоду від погромів для держави, видав до всього населення краю відозву, в якій закликає виступити проти всіх заходів ворогів, що підіймають погроми єврейського населення.

Наказую всьому вояцтву пильно прислухуватись до цієї відозви й найширше розповсюдити її серед населення та серед товариства. Наказ цей прочитати в усіх дивізіях, бригадах, полках, куренях та сотнях як Наддніпрянської й Наддністрянської армій, так і серед повстанських частин.

Головний отаман Петлюра

Начальник штабу Головного отамана отаман Юнаків

“Іванів В. Симон Петлюра — президент України”. Торонто, 1952. С.І70-172


А вот документ красочно отображающий ответ на вопрос Номер 3:

Особый совет при главнокомандующeм вооружёнными силама Юга России «Положение на Украине к 10 марта 1921 г.»

Волна крестьянских восстаний заставила Советскую власть отменить демобилизацию в частях красной Армии, расположенных на Украине. По отношению к еврейскому населению Украины большевики тоже применяют репрессии, Целый ряд погромов и, между прочим, кровавую резню 18—19 декабря в Могилеве большевики в один голос объясняют «искоренением из еврейских масс петлюрофильства». В Каменце налеты красных банд на еврейские квартиры продолжались около трех дней. Невероятно пострадал ряд местностей в районах Лянцкоруна и Бара. В настоящее время регулярно производятся гонения на евреев в Проскуровском районе. Эта «ответственная работа» не доверяется местным коммунистам. Ревкомы командированы из Харькова, а специально сформированный штаб Ч.К. — из Одессы. Между прочим, полученные письма в Каменце из Одессы говорят о 4000 расстрелянных там коммунистами в течение последних 6-ти месяцев.

Еврейская эмиграция из Украины колоссальна. В Восточной Галиции уже насчитывается до 40 000 евреев-беженцев, и число это увеличивается с каждым днем. Всё беженцы сочувственно отзываются о петлюровских войсках и заявляют, что еврейское население края окажет украинцам всемерную поддержку. Ненависть к большевикам и страх перед ними чрезвычайно велики.

Советский комиссариат продовольствия объявил новую раскладку хлеба между крестьянами — по 10 пудов с десятины. Эта мера вызвала новое недовольство в селах, и крестьяне взялись за оружие под командою сотника Морделевича, который, заняв все главные пути, из Житомира в уезды, не допускает в деревни реквизиционные партии.

Несмотря на уход графа Тышкевича из правительства Петлюры в Париже продолжаются сношения Петлюры с определенными польскими кругами. Варшавская газета «Курьер Поранний» говорит об усилившихся вновь в последние дни слухах о подготовляющихся шагах к объединению Восточной и Западной церквей и указывает, что слухи эти так или иначе связаны с таинственными хлопотам митрополита Шептицкого в Риме.

Государственный Архив РФ. Ф.440, оп.1, спр.92, арк.13-14,18


Schwartzbard.jpg
Самуил Шварцбурд (Щварцбард)

Номер 4:
Шварцбард был анархистом с 18-и лет и одно время служил в Красной Армии (командовал сотней сабель в бригаде Котовского). Анархизм как и коммунизм отрицает религию и национальную идентификацию. Несколько странно для человека с таким политическим багажом воспылать национальной ненавистью. Еврейские погромы устраивали помимо украинских частей коммунисты и монархисты, однако ненависть Шврацбарда направилась только на главу УНР, именно потому, что УНР была политическим противником как коммунистов так и анархистов.

Номер 5:
Главным защитником Шварцбарда на суде был активный коммунист Анри Торрес (по “странному” стечению обстоятельств представлявший советское консульство в Париже). Вообще большинство защитников Шварцбарда имели левые взгляды или были евреями. Стоит упомянуть что Шварцбард пытался скрыть на следствии факт своего заключения: в Вене (1908) за попытку ограбить банк, а спустя менее год в Будапеште за попытку ограбления ресторана. Он также пытался скрыть своё красноармейское прошлое у Котовского, выдавая себя за защитника Временного правительства.

Ну и в заключение “зубодробительный” документ, который показывает что СССР прилагал огромнейшие усилия для того, что бы Шварцбард был оправдан, а на Петлюру и всё украинское национальное движение было поставлено клеймо антисемитов и погомщиков:

Директивы Народного Коммисариата Иностранных Дел СССР от 18 января 1927 г.

Особо секретно

Секретарю ЦК КП (б)У тов. Кагановичу

В недалеком будущем — в конце февраля сг. предстоит в Париже процесс Шварцбарта (так в оригинале), убийцы Петлюры. Петлюровская эмиграция ведет широкие приготовления к процессу, подбирает различные материалы, свидетелей для того, чтобы придать этому процессу политическое значение, изобразить Петлюру национальным героем и мучеником за идею освобождения украинского народа, причем несомненно будут сделаны попытки представить Шварцбарта слепым орудием в руках советских агентов.

Для того, чтобы предотвратить такой исход процесса, необходимо принять все меры к тому, чтобы разбить построения эмиграции. Управление Упол. НКИД считает, что путем предоставления в расположение защиты соответствующих документов и свидетелей это сделать можно.

Наши директивы по ведению процесса должны быть следующие:

1. Петлюровское движение не было национальным революционным движением широких украинских масс и ничего общего с революцией на Украине не имеет. Наоборот, это было авантюристическое движение, с неизбежностью превратившееся в атаманщину, со всеми вытекающими отсюда проявлениями — погромов, грабежей, насилий над мирным населением и т.д.

2. Совершенно неправильна и недопустима подмена вины Петлюры и петлюровщины в организации погромов — виною всего украинского революционного движения, направленного к свержению национально-социального гнета русского царизма

3. Оправдание или обвинение Шварцбарта за совершение террористического акта ни в коем случае не может снять с Петлюры и всего возглавляемого им движения, известного под именем петлюровщины, ответственности за погромы и прочие причиненные им бедствия.

4. Для обоснования и доказательства вышеприведенных положении Упол. НКИД и ГПУ должны принять все меры к снабжению украинского представителя в Париже всеми необходимыми материалами и документами, а также свидетельскими показаниями.

5. Считать нецелесообразным выступление в качестве свидетелей членов Главной Управы Украинского Общества Червоного Креста тт. Златковского и Линниченко.

6. Особенно важным считать выступление на процессе свидетелем бывшего старшего адъютанта Петлюры —Лысенко, хорошо знающего как личную жизнь Петлюры, так и всю его политическую и военную деятельность на Украине после революции. В случае надобности разрешить Упол. НКИД взять на себя расходы по поездке Лысенко в Париж. (Лысенко сам изъявляет желание выступить на процессе, причем органы ГПУ уверены в его полной благонадежности.)

7. Не возражать против вызова защитой в качестве свидетеля Винниченко, который неоднократно в своих печатных произведениях характеризовал петлюровское движение как авантюристическое, ничего общего с революционным движением украинских трудящихся масс не имеющее; он полностью возлагает вину за организацию еврейских погромов на Петлюру. (Управление Упол. НКИД не имеет оснований бояться, что выступление Винниченко может превратиться в демонстраіщю против УССР и таким образом косвенно помочь петлюровским организаторам процесса, так как в последнее время Винниченко отошел от эмиграции и, как видно из его последней брошюры «Поворот на Україну», ищет путей сближения с украинской властью.)
(Примечание: Владимир Винниченко, предшественник Петлюры на посту главы Директории. Враждовал с Симоном Петлюрой ещё с 1905 года, когда Петлюра обвинил Винниченко в нестойкости, богемности и политических колебаниях.)

8. Решительно возражать против предложения защиты вызвать в качестве свидетеля Милюкова, предложив украинскому представителю в Париже принять все соответствующие меры.

9. Предложить украинской советской прессе не раздувать значение процесса и помещать только сообщения и материалы о процессе, исходящие от ТАСС или от Упол. НКИД, но ни в коем случае от собственных корреспондентов.

10. Ответственность за проведение в жизнь настоящих директив возложить на тов. Полоцкого, впредь до назначения официального украинского представителя в Париже.

Член Коллегии НКИД СССР, Уполномоченный НКИД СССР в УССР А Шлихтер.

Архів громадських обьєднань України. Ф.1, оп.16, спр.3, арк.140-142

Вывод мой таков: Симон Васильевич Петлюра не ангел, в аду Гражднской войны ангелов просто не было, но назвать его демоном я тоже не могу. Крестьянских восстаний, в отличии от “великого стратега” Тухачевского он не подавлял, и на лицо, его желание построить свободную Украину для всех живших в ней народов. Что же касается Шварцбарда, то анархист, котовец и экcпроприатор вызывает у меня скорее жалость, но не уважение. Понятно что за убийством Петлюры, судом и оправданием Шварцбарда торчат уши ГПУ-НКВД.
Я еврей и мне очень не приятно и стыдно осознавать, что убийца Петлюры был оправдан и стал национальным героем Израиля, а убийца Рабина - умрёт в израильской тюрьме. И тот и другой мстили за погибших евреев….

Вот уже без малого 100 лет большевики и их наследники пытаются рассорить украинский и еврейский народы. Да, наши отношения не идеальны, но дайте нам самим в них разобраться без "помощников", "советчиков" и "миротворцев", kоторые пусть зарубят на своём длинном носу – “брак напоминает ножницы — половинки могут двигаться в противоположных направлениях, но проучат всякого, кто попытается встать между ними” (Сидней Смит).....
Алик Гомельский
(Канада)

Tags: Украина, евреи, история, чекисты
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments